Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Παραµένουν τα ιατρεία ΕΟΠΥΥ σε Μοσχάτο - Ταύρο Ρητή διαβεβαίωση του ∆ιοικητή του Οργανισµού


Τη ρητή διαβεβαίωση ότι τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ θα παραµείνουν σε Μοσχάτο - Ταύρο έδωσε ο ∆ιοικητής του ΕΟΠΥΥ κ. Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος στη σηµερινή του συνάντηση µε το ∆ήµαρχο Μοσχάτου- Ταύρου Ανδρέα Ευθυµίου και τους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων.
Ο κ. Παπαγεωργόπουλος απαντώντας στην αντιπροσωπεία του ∆ήµου τόνισε ότι δεν υφίσταται ζήτηµα αποµάκρυνσης των ιατρείων από την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο ∆ήµαρχος τόνισε  ότι ο ∆ήµος µας κατοικείται από 60.000 κατοίκους που στην πλειονότητά τους είναι εργαζόµενοι και συνταξιούχοι και οποιαδήποτε αποµάκρυνση των ιατρείων θα προξενούσε τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα.

Τόνισε, επίσης,  την ανάγκη στελέχωσης µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ιατρείων και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ταύρου όπου καταγράφεται οξυµένο πρόβληµα µεγάλων ελλείψεων σε ιατρικές ειδικότητες. Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκαν και οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων ενώ επιδόθηκε η οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  Ειδικότερα, δε, σε ότι αφορά τη στελέχωση των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ θα σταλεί από το ∆ήµαρχο  ενηµερωτικό έγγραφο προς τον ∆ιοικητή όπου θα αποτυπώνονται οι συγκεκριµένες ελλείψεις ανά ειδικότητα. Η ανταπόκριση της ∆ιοίκησης του Οργανισµού στην κάλυψη των αναγκών  θα δείξει έµπρακτα το ενδιαφέρον της.


Στη συνάντηση παρόντες ήταν µαζί µε το ∆ήµαρχο παρευρέθηκαν από πλευράς ∆ήµου οι επικεφαλής των παρατάξεων: Βασίλης Σπανάκης, Άρης Κρεµµύδας, Παναγιώτης Κυριαζίδης, Γρηγόρης Σωπάκης καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Μανώλης Αντωνάκος.

Σε δήλωσή του ο ∆ήµαρχος Μοσχάτου- Ταύρου Ανδρέας Ευθυµίου ανέφερε τα εξής: «Πήραµε ρητές διαβεβαιώσεις από τον ∆ιοικητή του ΕΟΠΥΥ για την παραµονή των ιατρείων σε Μοσχάτο και Ταύρο. Θα συνεχίσουµε να έχουµε σταθερή επικοινωνία µε τη ∆ιοίκηση του ΕΟΠΥΥ  ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόµενες ιατρικές υπηρεσίες στο ∆ήµο µας. Σε περιόδους κρίσης οι ανάγκες των κατοίκων για αξιόπιστες υπηρεσίες στο δηµόσιο τοµέα της υγείας είναι θέµα πρώτης προτεραιότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων που συµµετείχαν στη σηµερινή συνάντηση γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι τα αιτήµατα που διεκδικούνται από κοινού, αποδίδουν καρπούς υπέρ των πολιτών».

my-mosxato.blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου