Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Πως να “μπλοκάρετε” τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, εισοδημάτων και καταθέσεων για χρέη στο δημόσιο.- Ποια είναι τα κριτήρια για την υπαγωγή στη “διευκόλυνση τμηματικής καταβολής
- Μέχρι και 48 μπορούν να φτάσουν οι δόσεις, αν ο οφειλέτης πληρεί τις προϋποθέσεις
- Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κάτω των 100 ευρώ

Δυνατότητα ρύθμισης της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε πολλές 
μηνιαίες δόσεις δίνει η ισχύουσα νομοθεσία.

Όσοι υπαχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις, υπό προϋποθέσεις, απαλλάσσονται προσωρινά από 
τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, εισοδημάτων 
και καταθέσεων.

Με τον ισχύοντα νόμο, όσοι χρωστούν στην εφορία μέχρι 800.000 ευρώ μπορούν να ζητούν 
από τους προϊσταμένους των εφοριών την υπαγωγής τους σε “διευκολύνσεις τμηματικής 
καταβολής” έτσι ώστε να εξοφλούν τα χρέη τους σε μηνιαίες δόσεις και με μείωση των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά 30%.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, τα κριτήρια για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι τα εξής:

-Η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη
 
-Η διασφάλιση της οφειλής: ανάλογα με το πόσο διασφαλισμένη είναι η είσπραξη της οφειλής, 
με βάση την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη 
-Η προέλευση της οφειλής
 
-Η συμπεριφορά του οφειλέτη στο παρελθόν
-Η αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση

Τα κριτήρια αυτά βαθμολογούνται με συντελεστές, το άθροισμα των οποίων προσδιορίζει τον 
αριθμό των μηναίων δόσεων αποπληρωμής των χρεών. Με βάση το ισχύον σύστημα, 
ο συνήθης αριθμός των δόσεων που προσδιορίζουν οι εφορίες δεν ξεπερνά τις 15 ενώ 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τις 26. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν 
μπορεί να είναι κάτω από 100 ευρώ.

Όσοι οφειλέτες υπάγονται στη ρύθμιση της “διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής”, 
εξακολουθούν να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής αλλά με 
ποσοστό μειωμένο κατά 30% και με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης είναι συνεπής στις 
πληρωμές του.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω επιμήκυνση των δόσεων μέχρι και 48 μήνες.
 Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες δόσεις λόγω επιδείνωσης των 
οικονομικών του. Προϋπόθεση όμως είναι να έχει καταβάλει εμπρόθεσμα τουλάχιστον 
την πρώτη δόση της αρχικής διευκόλυνσης στην οποία εντάχθηκε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου