Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Σχολές Γονέων στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου (δηλώστε συμμετοχή)!!!


Ο Δήµος Μοσχάτου – Ταύρου, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυµα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, διοργανώνει Σχολές Γονέων. 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τίτλο Πράξεων  «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 


Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στον σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους και να προσφέρει στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, γνώσεις και ευκαιρίες για προβληµατισµό. 


Στις οµάδες ΔΕΝ θα µπορούν να συµµετάσχουν όσοι συµµετείχαν σε προηγούµενες οµάδες του ίδιου φορέα. 


Για 
δηλώσεις συµµετοχής απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα µέχρι τις 8/02/2013. 
Για τη Δηµοτική Κοινότητα Μοσχάτου: 210 9418955, 210 9422927
 
 Για τη Δηµοτική Κοινότητα Ταύρου: 210 3462125


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου